שרשרת לב עם חריטה 

Heart Necklaces

שרשרת עם תליון לב ובו חריטה אישית לבחירה :שם/ ציטוט / הקדשה / תאריך

Personalized Heart Necklace with a Name a quote or an inspirational engraving.