קולקציית  תכשיט  יהודי - ייעודי

"Wish & Jewish" The Jewelry collection

               ,קולקציית תכשיטים המחברת מרוח היהדות אל תוך החומר, תוך שילוב חריטות של ציטוטים עוצמתיים מתוך פסוקי תהלים

.ואמרות חכמים להגנה והעצמה אישית 

 

This collection of jewelry combines the jewish spirituallity into the material With Engraving of strong sentences from the Bible and from Great rabbis . 

For protection and empowerment by the power of Judaism spirituality.